Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους

Στα ίδια περίπου επίπεδα εκτιμά η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου ότι θα κινηθεί και το 2016, εγκρίνοντας τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στον οποίο προβλέπονται έσοδα 488.000 ευρώ και έξοδα 480.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Χαριτάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη χρονιά είναι να καταφέρει το Επιμελητήριο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε σειρά προγραμμάτων, τα οποία μάλιστα είναι κατά 100% χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή του Επιμελητηρίου. Αντιθέτως θα εξασφαλίσει και έσοδα από τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών.

Ο κ. Χαριτάκης επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο Λασιθίου, όπως όλοι, καλείται να λειτουργήσει στο γνωστό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας.
Τα έσοδα και του Επιμελητηρίου έχουν μειωθεί και προέρχονται κυρίως από συνδρομές και τέλη από την έκδοση δικαιολογητικών και τη διαχείριση του Γενικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), ενώ διαρκής είναι η προσπάθεια περιστολής των λειτουργικών και γενικά των δαπανών του Επιμελητηρίου.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ