Ο εορταστικός διάκοσμος στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου

Ο εορταστικός διάκοσμος στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου