Ο εορταστικός διάκοσμος στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου