Πολλές οι εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου
Μητροπολίτης-Γεράσιμος2-696
Μητροπολίτης Πέτρας και Χεροννήσου Γεράσιμος

Διήμερο χειροτονίας του νέου
Μητροπολίτη Πέτρας και Χεροννήσου
κ. Γεράσιμου
και πολλών εκδηλώσεων
με συννεφιασμένο καιρό.
♦ Όλες οι εκδηλώσεις εδώ