Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας αποφάσισε την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου, του κτιρίου του Σταφιδικού Συνεταιρισμού για την στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και αρχείου του Δήμου.
Επίσης κατά πλειοψηφία αποφάσισε την αντικατάσταση μελών στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης εκμίσθωσης για την κατασκευή -διαχείριση και εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις Πλαγιές της Τ.Κ. Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για τους κ. Θοδωρή Πατεράκη, Γιάννη Δρακάκη, Νίκο Λαντζανάκη, Γιώργο Τσιφετάκη, Αριστοτέλη Μεραμβελιωτάκη.