Κάλαντα ενορχηστρωμένα… στο Δήμαρχο

Εν χορδαίς και οργάνοις, μια ομάδα παιδιών του Ωδείου Τέχνης ήλθε και έψαλε τα κάλαντα και του Δημάρχου.

N.T.