Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στη Σητεία

Υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Σφενδουράκη συνεδρίασε χθες το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας.
Τα περισσότερα θέματα ήταν διαδικαστικά. Μεταξύ αυτών και η σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 κατόπιν σχετικής κρατικής επιχορήγησης (ΚΑΠ) ύψους 57.150 €.
Επίσης η επιτροπή αποφάσισε την Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων Κωδικών Αριθμών Εξόδων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 προκειμένου να κλείσει το οικονομικό έτος.
Αλλά και ενέκρινε το πρακτικό και την κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Πρόκειται για δέντρα διαφόρων ποικιλιών, πλάτανους, κυπαρίσσια κλπ. Η προμήθεια -από το Πράσινο Ταμείο- ανέρχεται σε 62.082 €.
Η Επιτροπή αποφάσισε την επιστροφή πάγιας προκαταβολής 7.000 στις Τοπικών Κοινοτήτων Λάστρου, Μαρωνιάς, Παλαικάστρου, Χαμεζίου, Τουρλωτής, Ζάκρου και Σταυρωμένου έτους 2015 και την απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών. Αφορά το ποσό των στις Τ.Κ.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ