Σημαντική αύξηση των συμφώνων συμβίωσης, των γεννήσεων και των θανάτων, και μείωση των γάμων και των διαζυγίων, το 2015 σε σχέση με το 2014, καταγράφηκαν στον «καλλικρατικό» δήμο Χανίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ληξιαρχείου.

Έτσι, το 2014 καταγράφηκαν 1.711 γεννήσεις ενώ το 2015, 1.770. Οι θάνατοι το 2014 ήταν 700 και το 2015, 749. Επίσης, στον δήμο Χανίων, το 2014 δηλώθηκαν 603 γάμοι και το 2015, 582. Όσο αφορά τον αριθμό των διαζυγίων το 2014 ήταν 231, και το 2015 ήταν 210.

 

Σημαντική αύξηση παρατηρείται στα σύμφωνα διαβίωσης, τα οποία από 10 που ήταν το 2014, το 2015 έφτασαν τα 31.