Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θα δημιουργήσει άμεσα ταχύρυθμο τμήμα μάθησης για το πρόγραμμα «Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής» με την κα Τυμπακιανάκη Χαρά.
Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο καθημερινά 17:00-19:00, εκτός Δευτέρας και Τετάρτης από 14/1/2016 έως 29/1/2016.
Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Αγίου Νικολάου. Τηλ. 28410 22480 email: kdvm126@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής έως 15/1/2016, 12:00 μ. στο γραφείο (REX, 3ος όροφος) ή στο ΚΕΠ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ