Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. Κρήτης 2014- 2020 της Πράξης «Αναβάθμιση- Επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου», αποφάσισε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.
Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. Κρήτης) περιόδου 2007-2013. Η δημοπράτηση του έργου είχε γίνει τον Ιούλιο 2014.
Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να παρέλθει η ισχύς του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η δυνατότητα χρηματοδότησής του από αυτό. Έτσι, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το αίτημα χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020.
N.T.