Ταμειακό λογαριασμό για ολόκληρο το 2015 έδωσε στην Οικονομική Επιτροπή ο Ταμίας του Δήμου Νίκος Δεμέτζος, επιβεβαιώνοντας την καλή, γενικώς, ταμειακή κατάσταση του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Όπως ανέφερε, η διαχείριση του περασμένου έτους έφερε ως βεβαιωθέντα έσοδα στο Δήμο 35.103.000 ευρώ, από τα οποία εισπράχθηκαν 28.306.000 ευρώ και έμειναν προς είσπραξη 6.500.000 ευρώ περίπου. Αναφορικά με τα έξοδα, το 2015 εντάλθηκαν 20.301.000 ευρώ και πληρώθηκε το αντίστοιχο ποσό. Στο τέλος της περασμένης χρήσης έμεινε ταμειακό υπόλοιπο 8.250.000 ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα αποπληρωμής των υπολοίπων έργων του ΕΣΠΑ, «των οποίων η τύχη, μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι, διότι ενώ το μήνα Δεκέμβριο λαμβάναμε αρκετά έγγραφα που πίεζαν για εξόφληση των συγκεκριμένων έργων ΕΣΠΑ, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, αλλά τις 31 Δεκεμβρίου που επιχειρήθηκε πληρωμή ενός τέτοιου λογαριασμού για έργο ΕΣΠΑ, το σύστημα ήταν κλειστό», είπε ο κ. Δεμέτζος.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ