Βράβευση λιμενικών Ανατολικής Κρήτης που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης

Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης μας, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με επιτυχία στην αίθουσα των Λιμενεργατών.
Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα και σε υψηλό επίπεδο με πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.
Έγινε βράβευση συναδέλφων που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης συνανθρώπων μας καθώς και του ΠΛΣ 119 για διασώσεις που έχει πραγματοποιήσει.
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανάλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ανατολικής Κρήτης.
Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν ομοφώνα, από τους συναδέλφους, ο διοικητικός, οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός.
Η Ένωση μας, με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη με την οποία την περιβάλλετε, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σθένος, διεκδικώντας το καλύτερο για τους συναδέλφους.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη μαζική συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Γ. Δραμητινός
Ο γ. γραμματέας Μ. Βασιλάκης