Το Λιμεναρχείο απαγορεύει την κυκλοφορία και την στάθμευση παντός οχήματος στην παραλιακή οδό Ακτή Κουνδούρου (από το ύψος της γέφυρας έως το κατάστημα της Eurobank) την Παρασκευή 25 Μαρτίου  και από τις  9.30 μ.μ. έως  της λήξεως της μαθητικής παρελάσεως λόγω διεξαγωγής της.

Οι παραβάτες της απαγόρευσης, που ισχύει από την ανακοίνωσή της και μόνο για το αναφερόμενο σ’ αυτή χρονικό διάστημα, τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 296 παργ.(α) (ΦΕΚ 455Β΄/78 ), η δε εκτέλεσή της ανατίθεται στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.