Ενα νοσταλγικό βίντεο… ο Άγιος Νικόλαος το 1961!

Είναι το καλοκαίρι του 1961. Μια ομάδα Κρητικών που ζει στην Αμερική, βρίσκεται στο νησί. Και ένα μέλος της, ο Αντώνης Σουκλάρης τραβάει με την κινηματογραφική του μηχανή την Κρήτη και τους Κρητικούς του 1961! Δείτε το Σελινάρι και πολλά σημεία ενός νοσταλγικού Αγίου Νικολάου.

.