Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Υφιστάμενου δρόμου Καστέλι – Χερσόνησος» θα πραγματοποιηθούν εργασίες διάστρωσης αντιολισθηρής ασφάλτου στην παλαιά εθνική οδό Καστελίου –Χερσονήσου σε δύο φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ : από Πέμπτη 21/04/2016 έως και Παρασκευή 22/04/2016

Β’ ΦΑΣΗ: από Δευτέρα 25/04/2016 έως και Τρίτη 26/04/2016

Για τις παραπάνω ημερομηνίες, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της οδού Καστέλι-Χερσόνησος από τη διασταύρωση Ποταμιών έως τη διασταύρωση για Καλό Χωριό, λόγω μη επαρκούς πλάτους της οδού για εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων παράλληλα με τις ασφαλτικές εργασίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς Καστέλι θα  διεξάγεται μέσω Ποταμιών-Ασκοί-Λύττος-Καστέλι, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς Χερσόνησο από Καστέλι θα γίνεται μέσω Λύττος-Ασκοί-Ποταμιές-Χερσόνησος ή εναλλακτικά μέσω Καλού Χωριού-Κόξαρη-Γούβες-Κάτω Γούβες.

Το έργο «Βελτίωση Υφιστάμενου δρόμου Καστέλι – Χερσόνησος» εκτελείται από την Περιφέρεια Κρήτης, έχει προϋπολογισμό μελέτης 1.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.