«Της Αγίας Τριάδος»… εσπερινός και περιφορά εικόνας στο ναό των Μέσα Λακωνίων

«Της Αγίας Τριάδος»… εσπερινός και περιφορά εικόνας στο ναό των Μέσα Λακωνίων.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

ατ1 ατ2 ατ3