Αυστηρότερα είναι τα μέτρα προστασίας για την ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων στην οικοδομή, σύμφωνα με την ισχύουσα από φέτος νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Σύλλογος των Οικοδόμων προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα μέλη του και να ξεκινήσει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων προκειμένου να τα ενημερώσει για τις κρίσιμες αλλαγές που υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας των Οικοδόμων στην ΑΝΑΤΟΛΗ, «δεν φτάνει να μιλάνε τα μέλη μας μόνο στα καφενεία για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πρέπει να δράσουμε».

Η φράση αυτή του Γιάννη Καρόφυλου, είναι ενδεικτική της πρόθεσης όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, να βοηθήσει με κάθε τρόπο τα μέλη του Σωματείου ν’ αντιμετωπίσουν προβλήματα. Να σημειωθεί πως ο νόμος προβλέπει την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) στους χώρους εργασίας, το οποίο συμπληρώνεται καθημερινά και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Αλλά και τήρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και σύμπτυξη του βιβλίου και του ΗΜΑ. Πρόκειται ωστόσο για προβλέψεις που απαιτούν εξειδικευμένη ανάλυση που γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συλλόγου, που έγινε παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανόλη Πεπόνη, συζητήθηκε η δυνατότητα που υπάρχει να ενημερωθούν σε ειδική εκδήλωση που προτίθεται να διοργανώσει η διοίκηση του Συλλόγου το επόμενο διάστημα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ