Η Δημοτική Κοινότητα Αγ. Νικολάου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 19 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο κτίριο της πρώην ΤΕΔΚ με τα εξής θέματα:

–  Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας Δήμου Αγίου Νικολάου

– Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από εισόδους και στην Φιλελλήνων 21 μπροστά στις εισόδους ιατρείων.

– Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχήματος για Α.μεΑ. και για την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και τοποθέτηση «Π» σε πεζοδρόμιο

– Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος για φροντίδα Α.μεΑ. στην Μεσολογγίου

–  Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κ. Παλαιολόγου 1 και 24, στην Α. Παπανδρέου 12 και στην Κ. Καραμανλή 44

– Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ι. Κούνδουρου και Έβανς.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γεώργιος Μαυροφόρος καλεί τους φορείς να εκφράσουν την άποψή τους ειδικά για το πρώτο θέμα.