Οι αιτήσεις για το βοήθημα του ΟΓΑ σε πολύτεκνες αγρότισσες

Από Τρίτη 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 18 του ίδιου μήνα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για όσες πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες επιθυμούν να λάβουν το χρηματικό βοήθημα των 1.000 € από τον ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Προϋποθέσεις:

– Οι ωφελούμενες του προγράμματος να είναι ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους ή να έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και να τηρούν τους όρους αυτής.

Δικαιούχες είναι, επίσης, πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας έως 18 ετών ή έως 24 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβούν το όριο των 1.300, τότε θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο προτεραιότητα θα έχουν οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, που δεν κληρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, σε αντίστοιχα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr -Προγράμματα Αγροτικής Εστίας ή να επικοινωνήσουν στα τηλ. 213- 1519233, 213- 1519310.)

ΕΑΣ Ιεράπετρας