Με πρωτοβουλία του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Λασιθίου (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα ΟΤΕ Λασιθίου, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τους φορείς του, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ) και Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκίνησε η μετάβαση των σχολικών μονάδων της πόλης του Αγίου Νικολάου στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήµου. Πρόκειται για την πρώτη υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και η πρώτη εγκατάσταση έγινε επιτυχώς στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου στις 14 Νοεμβρίου. Οι εργασίες συνεχίζονται για τη διασύνδεση και των υπολοίπων σχολικών μονάδων που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Μητροπολιτικό δίκτυο του Δήμου και είναι οι εξής:

  • 1ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου
  • 2ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου
  • 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
  • 2ο – 3o Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
  • 1ο – 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου
  • ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

Η πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο αναφέρεται σε συνδέσεις οι οποίες λειτουργούν με ταχύτητα άνω των 100Mbps (Fast Ethernet) ή με ταχύτητα 1Gbps (Gigabit Ethernet). Πόσο σημαντικό όμως είναι για ένα σχολείο να διαθέτει μια τέτοια σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας;

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά που μπορεί να επιφέρει η σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα πρέπει να εξηγήσουμε την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων του 1 Gbps. Το 1 Gbps είναι ισοδύναμο με 1.000 Μbps, δηλαδή ποσότητα ψηφιακή πληροφορίας 1.000 Megabits ή περίπου 125 ΜΒ το δευτερόλεπτο. Για να δείξουμε πόσο πραγματικά γρήγορη είναι η ταχύτητα των 125 ΜΒ το δευτερόλεπτο θα πάρουμε ως παράδειγμα ένα αρχείο βίντεο υψηλής ανάλυσης με διάρκεια 40 λεπτά. Ένα τέτοιο αρχείο βίντεο έχει μέγεθος περίπου 950 ΜΒ. Αυτό το αρχείο βίντεο μπορεί να μεταφερθεί σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα όταν έχουμε ταχύτητα 1Gbps! Αυτή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι πραγματικά πολύ γρήγορη με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Όταν ένα σχολείο έχει σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα μπορεί να έχει ποιοτική πρόσβαση σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, π.χ. video υψηλής ανάλυσης αλλά και στις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (http://eclass.sch.gr) και τηλεδιάσκεψης (http://meeting.sch.gr) του ΠΣΔ με σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών του αναγκών αλλά και των συνεργασιών του με άλλα σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Γενικά, ένα σχολείο με σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τις ανάγκες πρόσβασής του σε εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).

Για να αποκτήσει ένα σχολείο σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας θα πρέπει προηγουμένως να έχει διασυνδεθεί το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (MAN) του δήμου στον οποίο ανήκει, με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ένα Δημοτικό Μητροπολιτικό Δίκτυο είναι ένα δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στη δικαιοδοσία και την ιδιοκτησία ενός Δήμου και συνδέει με οπτικές ίνες τα δημόσια κτήρια (σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικά κτήρια, κλπ) της πόλης.

Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν; Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, μέσα από τις οποίες μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα υπό μορφή φωτός. Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μέσω των οπτικών ινών είναι όσο η ταχύτητα του φωτός). Ένα καλώδιο οπτικών ινών περιέχει δεκάδες ή και εκατοντάδες τέτοιες οπτικές ίνες. Η μετάβαση από τα χάλκινα καλώδια που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στα οπτικά καλώδια κάνει εφικτή την επίτευξη των υπερυψηλών ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Την περίοδο 2005-2008 κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα 66 οπτικά δημοτικά δίκτυα (ΜΑΝ) που συγχρηματοδοτήθηκαν από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα 30 οπτικά δημοτικά δίκτυα έχουν διασυνδεθεί με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και περισσότερες από 510 σχολικές μονάδες απολαμβάνουν ήδη υπερυψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, που αποτελεί έναν διεθνώς υψηλό δείκτη.

Η διασύνδεση των Μητροπολιτικού Δικτύων Οπτικών Ινών με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) υλοποιείται μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας (1 Gbps), που προσφέρεται είτε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, www.grnet.gr) είτε από το Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr). Ο τεχνικός σχεδιασμός της λύσης έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (www.cti.gr) και η υλοποίηση των συνδέσεων από όλους τους φορείς του ΠΣΔ.

(Πηγές: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου

Ορφανάκης Βασίλειος

plinet@dide.las.sch.gr