Στο παρελθόν μάλλον θα ακούγονταν εξωπραγματικός ο ισχυρισμός πως ένας δορυφόρος, αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη, θα μπορούσε να έχει σχέση με τη γεωργία. Πλέον όμως η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δορυφόρους έχουν πολλές εφαρμογές.

Το έργο RECAP επιβεβαιώνει τη χρησιμότητά τους για τη γεωργία, το φυσικό περιβάλλον και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη.

Το RECAP είναι ένα ευρωπαϊκής εμβέλειας ερευνητικό έργο, που θα συνδυάσει τα ανοιχτά δορυφορικά δεδομένα σε μία σύγχρονη πλατφόρμα πληροφορικής και θα δημιουργήσει ένα εργαλείο για τους αγρότες, τους γεωργικούς συμβούλους και τους οργανισμούς πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Σκοπός είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας εφαρμογής και ελέγχου της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αναφέρονται στην καλή διατήρηση του περιβάλλοντος και τις ορθές γεωργικές πρακτικές (κανόνες της «πολλαπλής συμμόρφωσης»).

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και Καινοτομία Horizon 2020, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις αρχές Νοεμβρίου. Η σύμπραξη προέβη στον απολογισμό των πρώτων έξι μηνών του έργου και καλωσόρισε τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, των οποίων το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η επαγγελματική εμπειρία θα πολλαπλασιάσουν τη δυναμική του έργου.

Επίσης συζητήθηκαν οι ανάγκες των μελλοντικών χρηστών, που κατεγράφησαν στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στις χώρες πιλοτικής εφαρμογής του έργου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στη Λιθουανία και στη Σερβία.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των δοκιμαστικών ελέγχων, που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, κατά τη φάση δηλαδή ανάπτυξης της πλατφόρμας.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόοδος επίτευξης των στόχων των ενεργειών επικοινωνίας, ενώ ανακοινώθηκε η λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου www.recap-h2020.eu και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης «RECAP H2020 Project» στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Navarra, που είναι μεταξύ των πιλοτικών περιοχών του έργου.

Η κοινοπραξία του RECAP αποτελείται από τους: DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε., Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA, ΟΠΕΚΕΠΕ, National Paying Agency of Lithuania, Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba, Strutt & Parker LLP, Inosens Doo Novi Sad, University of Reading, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Iniciativas Innovadoras Sal, ETAM Α.Ε. και CREVIS SPRL.