Τα γεγονότα στον κόσμο που «σημάδεψαν» το 2016 (CNN)