«Βραχνάς», για τους καταναλωτές, έχουν γίνει οι τηλεφωνικές κλήσεις (οχλήσεις), που δέχονται τον τελευταίο καιρό, με διαφημιστικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Επειδή το θέμα εκτός του ότι είναι ενοχλητικό, συγχρόνως είναι και μη νόμιμο, βάσει του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.3471/2006 η Ένωση, ενημερώνει του καταναλωτές ότι:
1) Η χρησιμοποίηση αυτομάτων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φάξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Επιτρέπεται μόνο, αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων.
2) Στο ίδιο άρθρο, παρ.3 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι «Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων), για τους ανωτέρω σκοπούς εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής του, της διάθεσης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας (πάροχος) υποχρεούται να καταχωρίζει «δωρεάν», τις δηλώσεις αυτές, σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Για τους καταναλωτές, μέλη της ή μη, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τους καλεί εάν δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κλήσεις , διαφημιστικού περιεχομένου, να απευθυνθούν στον πάροχο τους και να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στο μητρώο του (άρθρο 11 παρ.2 του ν.3471/2006), δηλώνοντας ,»ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, για απευθείας εμπορική προώθηση».
Για περαιτέρω διευκρινήσεις και καταγγελίες , στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.apa.gr), και στην Ε.Π.Κ.Κρήτης τηλ. 28210 92666, 28210 92306 και email epkxan@gmail.com.