Η μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών του Μεραμπέλλου

Στη θέση Μάμαλο του Μαρδατίου ένας υγρότοπος δημιουργείται τους χειμερινούς μήνες. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που έχω δει αποδημητικά πουλιά στον ίδιο χώρο. Δυστυχώς μόλις τελειώσει η περίοδος των βροχών ο υγρότοπος ξεραίνεται.

Θα νόμιζε κάποιος που δεν έχει επισκεφτεί το ποτάμι και το «φράμα» στο Μάμαλο ότι πρόκειται για έναν ειδυλλιακό χώρο. Κι όμως! Είναι ο μεγαλύτερος χώρος ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών στο Μεραμπέλλο. Εδώ έχουν επιλέξει, Κριτσώτες και μη, να αποθέτουν τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά.

Όπως μας είπε ο επιστημονικός συνεργάτης της WWF Καλούστ Παραγκαμιάν, «αν ο πολίτης διαπιστώσει μη επαρκή προστασία ή περιστατικά άμεσης υποβάθμισης ενός υγροτόπου θα πρέπει να απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες περιγράφοντας το πρόβλημα που υπέπεσε στην αντίληψή του και την ακριβή θέση της επέμβασης, ζητώντας από τις υπηρεσίες να ελέγξουν τη νομιμότητα των επεμβάσεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και να μας ενημερώσουν».

Αυτό θα κάνω και εγώ τις επόμενες ημέρες για το Μάμαλο του Μαρδατίου Κριτσάς. Θα ζητήσω από τις Υπηρεσίες να ελέγξουν και να απαντήσουν.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ