Υπογραφή της σύμβασης έργου για την κατασκευή νέων πτερύγων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση έργου για την «Κατασκευή νέων πτερύγων στο γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 3ο υποέργο «Ανέγερση νέων πτερύγων» από τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Ευριπιδη Κουκιαδάκη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στον τομέα της υγείας, με προϋπολογισμό 12,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020.

Συμφώνα με τη μελέτη, το κτίριο θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται συνολικά σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων. Η συνολική μικτή επιφάνεια των νέων πτερύγων θα είναι 6.530 m2 κατανεμημένη σε 4 επίπεδα + 570m2 ημιυπαίθριοι χώροι. Παράλληλα, διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος με τη δημιουργία χώρων πρασίνου προσπελάσεων, δικτύων κ.λπ.

Για την κατασκευή προβλέπονται οι συνήθεις εργασίες όπως: Θεμελίωση φέροντος οργανισμού, Αρχιτεκτονικές εργασίες (τοιχοποιίες, σοβάδες, επενδύσεις, δάπεδα, κουφώματα, κ.λπ.), Η/Μ εργασίες κ.α. (ΑΠΕ-ΜΠΕ).