Ένας μεγάλος στόχος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας υλοποιήθηκε με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (αριθμ. 861) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Ιεράπετρας.

Μετά την επίμονη προσπάθεια και συντονισμένα επιμελώς άρτια σχεδιασμένη μελέτη τόσο των διοικητικών όσο και των λειτουργικών αναγκών του νεοσύστατου Νομικού Προσώπου σχεδιάστηκε, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Αντώνης Πετράς, το Οργανόγραμμα λειτουργίας και Υπαλληλικής υποστήριξης του  Νομικού Προσώπου τόσο για το παρόν όσο και για μελλοντικές  ανάγκες που θα προκύψουν μέσα από το σχέδιο  Στρατηγικής Ανάπτυξης  (MASTER PLAN) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Πετράς « Ολοκληρώνουμε με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την πρώτη φάση- μαζί με τον καθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα -υλοποίησης των  απαραίτητων διαδικασιών ένταξης σε βιώσιμο νομικό πλαίσιο του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, υλοποιώντας το όραμα μας για νέα σημαντικά τόσο για την οικονομία του τόπου μας όσο για τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων έργα».

«Στη σημαντική αυτή προσπάθεια, την οποία και συνεχίζουμε με στόχο την επίτευξη ακόμα περισσοτέρων στόχων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, θα ήταν παράληψη μου, ανέφερε ο κ. Πετράς ως Πρόεδρος  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας να μην ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας, την Γενική γραμματέα του Δήμου κα. Χριστοδούλου, τις εργαζόμενες, κα. Ράντου και κα. Μπρά για την προσφορά τους για την ολοκλήρωση του στόχου»

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ