Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Ιουλίου στις 9 π.μ. στο γραφείο του Δημάρχου με τα εξής θέματα:

  • Ψήφιση, δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών του Δήμου
  • Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και εισήγηση στο Δ.Σ.
  • Εγκρίσεις: Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την εκτέλεση της Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και στολών Δημοτικής Αστυνομίας, προτάσεων ανάληψης (πολυετούς) υποχρέωσης των Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων φθορών χρήσης οδών, Κ.Χ., Κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου και Νεάπολης 2017
  • Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας
  • Ορισμός υπαλλήλων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για  προνοιακά επιδόματα διμήνου Μαΐου- Ιουνίου
  • Γνωμοδότηση για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 7/2017 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, κατά των με αρ. 46/2017 και 47/2017 Αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου

Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Εμμ. Ζερβός.