Η πρώτη πρακτική και ουσιαστική εξέλιξη στο έργο του Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες και εν μέσω θέρους, από την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης να προχωρήσει στην συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα έχει ως ουσιαστικό έργο να ελέγχει την προετοιμασία και την υλοποίηση των μελετών για το έργο.

Η απόφαση την οποία υπογράφει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αφορά την «συγκρότηση ομάδας εργασίας για την έγκριση προμελέτης, οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως – Διαλυνάκειο».

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός κοινοποιώντας τη σχετική εξέλιξη, «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει το έργο», αφού η συγκεκριμένη Επιτροπή θα αναλάβει το κρίσιμο κομμάτι της παρακολούθησης της πορείας και της ωρίμανσης όλων των μελετών, μέχρι το στάδιο της υλοποίησης.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη προβλέπει την συγκρότηση ομάδας εργασίας με συντονιστή τον πολιτικό μηχανικό Ιωάννη Νικολούδη, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενώ η ομάδα θα απαρτίζεται από την πολιτική μηχανικό της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Παπαναστασίου, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Γεώργιο Πάγκαλο, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Περιφέρειας Κρήτης Γεώργιο Σπυριδάκη και την αρχιτέκτονα Μηχανικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Ελένη Σταματάκη.

Να σημειωθεί πως την εποπτεία της ομάδας θα έχει η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών και η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες «με άμεση συνεργασία τους θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως η σύνταξη και συμπλήρωση του προβλεπομένου φακέλου για την δημοπράτηση και ανάθεση της μελέτης», χωρίς ωστόσο στη σχετική απόφαση να ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή χρονικό περίγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επί της ουσίας, αυτό θα πρέπει να οριοθετείται εντός της παρούσας προγραμματικής περιόδου, δεδομένου ότι η Υπουργική Απόφαση ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου στην Περιφέρεια Κρήτης, προβλέπει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ