3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων: Μελέτες για τα φράγματα του Ν. Λασιθίου και όλης της Κρήτης

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργάνωσε στις 12 – 15 Οκτωβρίου  2017 το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στην Αθήνα.

Στο συνέδριο συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη καθώς η Ελισάβετ  Μαργιούλα  Τοπογράφος Μηχανικός από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν μελέτες που αφορούν στα φράγματα του Νομού Λασιθίου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, για τον Νομό Λασιθίου διακεκριμένοι επιστήμονες παρουσίασαν μελέτες για α) την ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, β) τον έλεγχο της ποιότητας νερού του Αποσελέμη, γ) την εύρεση βέλτιστων πολιτικών διαχείρισης συστημάτων ταμιευτήρων μέσω στοχαστικής προσομοίωσης για το Αδευτικό σύστημα Μπραμιανού-Μύρτου Ιεράπετρας, και δ) τον υπόγειο αποθηκευτικό ταμιευτήρα με κατασκευή φράγματος στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Μύρτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη σε τρία φράγματα της Θεσσαλίας, στο τοξωτό Φράγμα του Ταυρωπού (το μόνο αυτού του τύπου στην Ελλάδα που σχηματίζει την λίμνη Πλαστήρα), το λιθόρριπτο Φράγμα του Σμοκόβου και το υπο κατασκευή μικτού τύπου (γεώφραγμα και σκληρό επίχωμα) φράγμα του Ληθαίου.

Το επόμενο Συνέδριο Φραγμάτων & Ταμιευτήρων θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το 2019.

Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον νομό Λασιθίου σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό ύδρευσης και άρδευσης κάνουν ορατό τον κίνδυνο της λειψυδρίας για τον Νομό μας και την Κρήτη γενικότερα. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για τη δημιουργία νέων φραγμάτων και ταμιευτήρων- λιμνοδεξαμενών που θα συμβάλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση υδάτων για ύδρευση και άρδευση, στην επανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των οικοσυστημάτων, στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων ειδικά στον τομέα του τουρισμού.

Στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει γίνει προγραμματισμός των αναγκαίων έργων, κάποια από αυτά έχουν πολύ ώριμες μελέτες και έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγμα που είναι πολιτική διεκδίκηση της Περιφέρειας Κρήτης.

«Η προώθηση των έργων του νερού (ύδρευσης και άρδευσης) είναι προτεραιότητα για το Νομό μας, είναι έργα άμεσης απόδοσης και στηρίζουν την οικονομία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελαγία Πετράκη.