Συνεδριάζει την Πέμπτη το Λιμενικό Ταμείο Σητείας

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση του  σχεδίου προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων του Δ.Λ.Τ. Σητείας οικονομικού έτους  2018.
  2. Έγκριση  Γ΄ τριμηνιαίας έκθεση – αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017.
  3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για διάφορες δαπάνες και ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ