Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου υπενθυμίζει την υποχρέωση των μελισσοκόμων να δηλώσουν τις έτοιμες για διαχείμαση από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κυψέλες τους. Η εν λόγω αίτηση-δήλωση για το τρέχον έτος υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018.

Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών αφορά όλους τους μελισσοκόμους- κάτοχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841340511).

Όσον αφορά τις Δράσεις 3.1 «αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας» η σχετική αίτηση- δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στο Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης επίσης μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018.

Ακόμη, ενημερώνουμε για την υποχρέωση όλων των μελισσοκόμων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής, θεωρημένο από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Υπηρεσίας μας (πληροφορίες στο τηλ. 2841340530).

Τέλος, ενημερώνουμε ότι η ονομασία «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης-ΠΟΠ» έχει καταχωρηθεί στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και ισχύει από 25/10/2017.

Οποιοσδήποτε θέλει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας θα πρέπει πρώτα να ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα (πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.elgo.gr και στο τηλ. 2841340505).

Η Αναπληρωτής Προϊστάμενη

ΔΑΟΚ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ