Αρχική Άλλα νέα Υγεία Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών

Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών

Από

Ημερομηνία

«Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», ονομάζεται το καινοτόμο πρόγραμμα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, προυπολογισμού 776.433 ευρώ που εκπόνησε, χρηματοδοτεί και εφαρμόζει η Περιφέρειας Αττικής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, σε μια σειρά συντονισμένων παρεμβάσεων τους σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπως στο Πεδίο ‘Αρεως, πέριξ της οδού Πανεπιστημίου κ.α.

Σκοπός του είναι η αποφόρτιση των βεβαρημένων περιοχών του κέντρου της πόλης καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί:
– Στη συστηματική παρέμβαση μείωσης βλάβης σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πληθυσμό κατά τις ώρες συνάθροισής τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Η παρέμβαση αυτή θα υλοποιηθεί µε τη «δουλειά στον δρόμο», την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών καθώς και µε τη φιλοξενία σε διαθέσιμες ειδικές δομές των συμβαλλόμενων φορέων.

– Στη διασύνδεση των χρηστών µε κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του.

– Στη βελτίωση και την αναβάθμιση των περιοχών που το πρόβλημα εμφανίζεται έντονο

– Στη λειτουργική διασύνδεση όλων των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Για την εύρυθμη λειτουργίας των Ομάδων Παρέμβασης στον δρόμο προβλέπεται:

-Η συγκρότηση Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής από υφιστάμενο προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων, με αντικείμενο τον συντονισμό και την υποστήριξη τους.

— Προγράμματα παρέμβασης στον δρόμο (street work). Για την προσέγγιση των χρηστών που βρίσκονται στον δρόμο από ομάδες επαγγελματιών αλλά και αποφοίτων Θεραπευτικών Προγραμμάτων, και αποσκοπεί στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας την παραπομπή τους σε διασυνδεόμενες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων αναγκών τους.

– Διασύνδεση µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με στόχο την έγκαιρη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη παρέμβαση, για την αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν σοβαρά τη ζωή των εξαρτημένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων στις υπηρεσίες πρόνοιας, µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των επιμέρους υπηρεσιών προς όφελός τους, αλλά και της παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών εντός των ορίων του Δήμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόσφατα άρθρα