Με την ανάδειξη των μελών της νέας Διοικητικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η εκλογική διαδικασία στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Μετά από μυστική ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε  τα πέντε μέλη που θα απαρτίζουν τη νέα επταμελή διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μαζί με τον Πρόεδρο, ο οποίος εξελέγη σε προηγούμενη συνεδρίαση  και τον Β’ Αντιπρόεδρο, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο προτείνεται αυτοδίκαια από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μανώλης Αλιφιεράκης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μανώλης Φραγκάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Μηνάς Μελισσείδης

Γενικός Γραμματέας: Μανώλης Σφυρής

Οικονομικός Επόπτης: Γιώργος Φσουλάκης

Υπεύθυνος  ΓΕΜΗ και εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Κώστας Καδιανάκης

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Γιάννης Σμυρνάκης.