Σημαντική αύξηση των συμφώνων συμβίωσης καταγράφηκε το 2017 στον Δήμο Χανίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ληξιαρχείων της περιοχής.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, έως τις 27 Δεκεμβρίου 2017 στα ληξιαρχεία του δήμου δηλώθηκαν 79 σύμφωνα συμβίωσης. Το 2016 είχαν δηλωθεί 33 σύμφωνα συμβίωσης, το 2015 τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν 31 και το 2014 είχαν δηλωθεί στα ληξιαρχεία του δήμου 10 σύμφωνα συμβίωσης.

Κατά τη διάρκεια του 2017, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μειώθηκε και ο αριθμός των διαζυγίων, καθώς δηλώθηκαν 142. Το 2016 είχαν δηλωθεί 176, το 2015 τα διαζύγια ήταν 210, ενώ το 2014 ο αριθμός των δηλωθέντων διαζυγίων ήταν 231.

Στα ληξιαρχεία του Δήμου Χανίων το 2017 δηλώθηκαν 583 γάμοι, όσοι και το 2016, το 2015 είχαν δηλωθεί 586 γάμοι και το 2014 οι γάμοι ήταν 603.

Ακόμη, το 2017 δηλώθηκαν στον Δήμο Χανίων 1.722 γεννήσεις και 766 θάνατοι.