Οι κάτοικοι της οδού Θεοτοκοπούλου να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους στους κάδους απορριμμάτων γειτονικών οδών

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της οδού Θεοτοκοπούλου και των παρόδων της να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους στους κάδους απορριμμάτων γειτονικών οδών, καθώς εκτελούνται έργα και δεν είναι δυνατή η προσέγγιση του απορριμματοφόρου.

Εικόνες στοίβαξης των απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο, μόνο αισθήματα ντροπής, αδιαφορίας και ανευθυνότητας δημιουργούν.

Εάν μετά τη σχετική ενημέρωση, συνεχιστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσης των απορριμμάτων εκτός κάδων, θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το νέο Κανονισμό Καθαριότητας Πρόστιμα και δεν θα συλλεγούν τα απορρίμματα από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Τμήμα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Νικολάου