Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι επανέρχεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος» στον Νομό Ηρακλείου από την Παλαιά στην Νέα Εθνική οδό και συγκεκριμένα από τον ανισόπεδο κόμβο Γουρνών έως τον ανισόπεδο κόμβο Καστελίου.
Ειδικότερα: την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 μετά από τις 14.00 το μεσημέρι, η κυκλοφορία των οχημάτων από Ηράκλειο προς ‘Αγιο Νικόλαο θα διεξάγεται στον νότιο κλάδο του νέου αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) από τον ανισόπεδο κόμβο Γουρνών έως και την γέφυρα Αποσελέμη (5 Km) και από την περιοχή των Αγριανών έως και τον ανισόπεδο κόμβο Καστελίου (2 Km).
Στο τμήμα από την γέφυρα Αποσελέμη έως και τα Αγριανά για μήκος 2 Km, λόγω αρχαιολογικών κωλυμάτων εξαιτίας των σπηλαιώσεων και της ολοκλήρωσης της νέας κοιλαδογέφυρας Αποσελέμη, η κυκλοφορία θα γίνεται με εργοταξιακή σήμανση με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο και προς το Ηράκλειο.
Η κυκλοφορία από τον ‘Αγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 16.00 το μεσημέρι στον βόρειο κλάδο του νέου αυτοκινητοδρόμου με 2 λωρίδες και Λ.Ε.Α. από τον ανισόπεδο κόμβο Καστελίου έως την περιοχή Αγριανών (2 Km) και από την γέφυρα Αποσελέμη έως και τον ανισόπεδο κόμβο Γουρνών (5 Km).
Η κίνηση των οχημάτων στους κλάδους των ανισόπεδων κόμβων Καστελλίου και Γουρνών θα γίνεται με εργοταξιακή σήμανση, εκτός από την έξοδο των οχημάτων στον κόμβο Γουρνών, που προσωρινά δεν θα λειτουργεί, συγκεκριμένα όσων κινούνται από ‘Αγιο Νικόλαο προς την περιοχή των Γουβών και Κοκκίνη Χάνι. Η κυκλοφορία θα γίνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Καστελίου μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη κατακόρυφη – οριζόντια μόνιμη και εργοταξιακή σήμανση.