Μεγάλη Παρασκευή, οι Επιτάφιοι των εκκλησιών της Ιεράπετρας.

Video Θ. Μανουσάκης