Οι επισκευές στα οχήματα του Δήμου Σητείας

Ως κατεπείγον θέμα ήρθε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας η έγκριση για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την παροχή εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

Βάσει και των όσων αναφέρονται από την αρμόδια επιτροπή, έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη, για την έκτακτη ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι βλάβες που παρουσιάζονται είναι πολλές και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τα ανταλλακτικά όπως αναφέρθηκε είναι απαραίτητα για την επισκευή βλαβών τα οποία είναι αδύνατον να προβλεφθούν. Επιπλέον αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών κυρίως βαρέων οχημάτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργων, των οποίων η επισκευή είναι άμεση ανάγκη και συνυφασμένη με την καθαριότητα για την υγιεινή της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων και τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ