Δελτίο αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για Μίλατο, Σίσι και Πισκοκέφαλο

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό εκδόθηκε το εβδομαδιαίο δελτίο αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για περιοχές του νομού Λασιθίου.