Επιστροφή του ΦΠΑ για τους παραγωγούς του ΑΣ Κριτσάς

Από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Κριτσάς καλούνται οι παραγωγοί που πούλησαν το έτος 2017 αγροτικά προϊόντα μέσω του Συν/σμού ή σε εμπόρους, να προσκομίσουν τα  τιμολόγια αγοράς των προϊόντων μέχρι την 31 – 7 – 2018 στα γραφεία του Συν/σμού και από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. προκειμένου να υποβάλλουν  τη σχετική Αίτηση για επιστροφή του Φ.Π.Α. του έτους 2017.

Οι παραγωγοί πρέπει μα προσκομίσουν φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πληρωθεί  6.2 % κράτηση επί του επιστρεφομένου ΦΠΑ.

ΔΕΝ δικαιούνται επιστροφή του Φ.Π.Α.

α) Όσοι κατά το έτος 2017 τηρούσαν βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά) του Κ.Φ.Α.Σ.

β) Όσοι ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (απλογραφικά ή διπλογραφικά) του Κ.Φ.Α.Σ.

και γ) Οι Αγρότες Κανονικού Καθεστώτος

ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ