Ο δήμος Σητείας ενημερώνει, για την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου για την αντικατάσταση, προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού  χλοοτάπητα  στο γήπεδο 5Χ5 στην Τουρλωτή.

Η ενίσχυση των πάσης φύσεως δομών  και υποδομών στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου αποτελεί βασική αρχή και προτεραιότητα. Ο δήμος Σητείας λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη διασπορά πληθυσμού, εργάζεται στην κατεύθυνση της  στήριξης των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας  και συντηρώντας έργα υποδομής, μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων, τηρώντας πάντοτε τις αρχές της χρηστής διαχείρισης των  χρημάτων των δημοτών  και της δημόσιας λογοδοσίας.

Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης

Λεωνίδας Τερζής