Νέα «στρατηγική» για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών στο Μεραμπέλλο

Δύο διαφορετικές πραγματικότητες έχει να αντιμετωπίσει ο ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου, σε ό,τι αφορά την επάρκεια νερού που διαθέτει στα μέλη του, προσαρμόζοντας ανάλογα τη στρατηγική του ώστε να μπορέσει να παρατείνει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη δυνατότητα συνέχισης της άρδευσης των καλλιεργειών, ακόμη και στη ζώνη Δράσι – Παρακαλούρι, όπου και παρατηρείται δραματική επιδείνωση της κατάστασης των δύο γεωτρήσεων, που έχουν απομείνει.

Στο Δράσι – Παρακαλούρι οι γεωτρήσεις στερεύουν, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μανόλης Καμπανός εξηγώντας ότι ήδη έχουν στερέψει δύο και εξακολουθούν να παρέχουν νερό, μία στο Δράσι και μία στο Παρακαλούρι, στο οποίο υπήρχε οξύτερο πρόβλημα.

Πριν μερικές μέρες αποφασίστηκαν επιπλέον περιοριστικά μέτρα και για το Δράσι, που επίσης εντάχθηκε σε αυστηρό πρόγραμμα κατανάλωσης νερού, το οποίο έχει αναλυτικά δημοσιευτεί στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ είπε ότι οι καταναλωτές στο Παρακαλούρι εδώ και καιρό δεν μπορούν να ποτίζουν κήπους, στη δε περιοχή Δρασίου οι κήποι θα ποτίζονται ανά τριήμερο μία φορά!

«Ήδη έχουμε «στραγγαλίσει» τις γεωτρήσεις, αντλώντας από 35 κ.μ. μόλις 15 κ.μ. την ώρα, για να δοθεί η δυνατότητα στον υδροφόρο ορίζοντα των γεωτρήσεων, να εμπλουτίζεται και έτσι, να συνεχιστεί η άντληση», είπε ο κ. Καμπανός, εξηγώντας ότι ο ΤΟΕΒ εξακολουθεί να λειτουργεί ομαλά επιδιώκοντας να εξυπηρετηθεί ο κόσμος όσο το δυνατόν καλύτερα, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των υπόλοιπων γεωτρήσεων του Οργανισμού, είπε ότι, μέχρι στιγμής, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς την ποσότητα. Στις Τάπες η στάθμη είναι λίγο χαμηλότερα (μισό μέτρο), αλλά δεν συνιστά λόγο ανησυχίας.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί εξακολουθούν να ισχύουν, τόνισε, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση που καταγράφεται, μαρτυρεί ότι εν πολλοίς υπάρχει συμμόρφωση από τους καταναλωτές, οι πιο ευαισθητοποιημένοι εκ των οποίων απευθύνονται στον ΤΟΕΒ, ζητώντας πληροφορίες για τους τρόπους που μπορούν να εξοικονομήσουν νερό. Υπάρχει βέβαια και άλλος ένας παράγων που επηρεάζει την μείωση της κατανάλωσης, δηλαδή η εγκατάλειψη από πολλούς των καλλιεργειών στην τύχη τους…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ