Πρόγραμμα CRISS στο 2ο γυμνάσιο Αγ. Νικολάου για την πιστοποίηση της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών

Πρόγραμμα CRISS για την πιστοποίηση της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών.

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σεναρίων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου crissh2020 από τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου.