Σημαντική εξέλιξη για τη μεταφορά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Στην «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την οποία κατακυρώνεται στον προσωρινό ανάδοχο το έργο της διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων για την μετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στον χώρο του Νοσοκομείου.

Η μεταφορά, που θα ικανοποιήσει ένα μακροχρόνιο αίτημα των αιμοκαθαριζόμενων ασθενών του Νομού Λασιθίου, μπαίνει έτσι σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής τυχόν ενστάσεων από τους άλλους έξι υποψηφίους αναδόχους, θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη και η έναρξη των εργασιών.

Προσωρινός μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο αναδείχθηκε η εταιρεία Ι. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,96%, οριοθετώντας την δαπάνη του έργου σε 66.446,83 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η Διοικήτρια του Γ.Ν.Α.Ν. κ. Μαρία Σπινθούρη, οι διάφορες διαδικασίες προχωρούν και εάν από την φάση των ενστάσεων δεν προκύψει κάποια καθυστέρηση, υπολογίζει πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα ή αρχές του Οκτωβρίου η σύμβαση θα μπορεί να υπογραφεί και να ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ