Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά σώματα στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου

Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των κλιματιστικών σωμάτων στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν μόλις τελειώσει η φάση των δοκιμών που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο.

  • Εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης της ανακατασκευής 23 λουτρών στους θαλάμους νοσηλείας των κλινικών Παθολογικής, Χειρουργικής και πρώην Καρδιολογικής. Η σχετική σύμβαση, όπως είπε η κ. Σπινθούρη, αναμένεται να υπογραφεί εντός του Σεπτεμβρίου, οπότε άμεσα θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.
  • Ακόμη, ορίστηκε μειοδότης για την επισκευή και πιστοποίηση έξι ανελκυστήρων του παλαιού κτηρίου του Νοσοκομείου.

Ν.Σ.