Διχογνωμία για το δημοτικό τουριστικό περίπτερο στους Ποτάμους

Σε διχογνωμία κατέληξε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου για τον τρόπο εκμίσθωσης του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου που βρίσκεται στους Έξω Ποτάμους και επί χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτο, εγκαταλειμμένο στη φθορά του χρόνου, ασυντήρητο. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και παλαιότερο κτίσμα που λειτουργεί. Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε κατά τη συζήτηση στο Δ.Σ. ήταν αν θα έπρεπε η εκμίσθωση να γίνει συγχρόνως και για τα δύο κτίσματα ή μόνο του νέου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Εξω Ποτάμων Κων. Κοκκολάκης ζήτησε να δημοπρατηθούν συγχρόνως παλιό και καινούριο, τονίζοντας ότι θα πρέπει η μίσθωση να γίνει το συντομότερο δυνατόν γιατί η φθορά που υφίσταται το κτίριο είναι σοβαρή.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δ. Κουνενάκης, ο οποίος επανειλημμένως είχε επισημάνει την ανάγκη να επισπευσθεί η εκμίσθωση του περιπτέρου, εξέφρασε την ευχή να προλάβει ο Δήμος να κάνει τη σχετική προκήρυξη και να το ενοικιάσει, και να μην… καταρρεύσει στη διάρκεια του χειμώνα!  Εξ αρχής στόχος ήταν η ενοικίαση του καινούριου, είπε ο κ. Κουνενάκης, εξηγώντας ότι το παλιό κτίσμα, μόλις λήξει η μίσθωσή του, πρέπει είτε να κατεδαφιστεί ή να συντηρηθεί και αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο στη συνέχεια. Με τη λογική αυτή δήλωσε ότι συμφωνεί και ο Δήμαρχος Αντ. Ζερβός.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μισθωθεί μόνο το νέο κτίριο με 13 ψήφους υπέρ και 8 κατά (που τάχθηκαν υπέρ της μίσθωσης και των δύο συγχρόνως).  Διευκρινίστηκε ότι στο χώρο που βρίσκονται νέο και παλιό περίπτερα, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, χωριστά, ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργώντας ανταγωνιστικά το ένα προς το άλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ν.Τ.