Δύο προγράμματα Erasmus στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Για τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20 εγκρίθηκαν να υλοποιηθούν στο σχολείο μας δύο προγράμματα «Erasmus+».

Το ένα πρόγραμμα με τίτλο «Learn Together-Fit Kids in Europe Eat Healthy» συντονίζει το σχολείο Grundschule της πόλης Sperndlingen της Γερμανίας και συμμετέχουν σχολεία από 5 χώρες, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα). Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες μας να υιοθετήσουν συμπεριφορές που προστατεύουν την υγεία τους μέσω της υγιεινής διατροφής και άσκησης.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Jour pour grandir» συντονίζει το σχολείο της πόλης Aulnay της Γαλλίας και συμμετέχουν σχολεία από τρεις χώρες, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά παλιά και νέα παιγνίδια, που είναι απαραίτητα για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη μειώνοντας έτσι το χρόνο που παρακολουθούν τηλεόραση και ασχολούνται με ηλεκτρονικά παιγνίδια.

Η εμπλοκή του σχολείου μας και στα δύο προγράμματα αναπτύσσει τις δεξιότητες των παιδιών και εν γένει, αναβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, ενισχύει και διευρύνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην καθημερινή διδακτική πράξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου