Υδροπλάνα στον Άγιο Νικόλαο

Με το έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/3835/902  της 30 Ιανουαρίου 2008 έγινε ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ στον Άγιο Νικόλαο.

Δύο έξω από το Λιμάνι του Αγίου Νικολάου και ένας έξω από τη Μαρίνα. Καθορίστηκαν 3 διάδρομοι για να καλύψουν τις ανάγκες σε περίπτωση αλλαγής του καιρού. Είμαστε από τα πρώτα Λιμάνια στον  ορισμό υδατοδρομίων.

Στον Άγιο Νικόλαο υπήρξε ενδιαφέρον από το 2007 και ενημερώσαμε σχετικά το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Υπήρχε  μεγάλο ενδιαφέρον για τη δρομολόγηση υδροπλάνων από εταιρείες  αλλά το ασαφές νομικό περιβάλλον  και διάφορα συμφέροντα,  καθυστέρησαν  την ολοκλήρωση του δικτύου υδροπλάνων σε μια χώρα που προσιδιάζει σ αυτό τον τύπο μεταφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υδροπλάνα θεωρούνται ιδανικά μέσα μεταφοράς για τη χώρα με τον αναπτυγμένο νησιωτικό χώρο. Μπορούν να εκτελούν τα κάτωθι ήδη πτήσεων:

  • Τακτικές επιβατικές πτήσεις
  • Έκτακτες επιβατικές πτήσεις (charter)
  • Περιηγητικές – τουριστικές
  • Φορτίου (Φάρμακα, Τρόφιμα, Τύπος, Δέματα κλπ)
  • Νοσοκομειακές
  • Έρευνας και Διάσωσης
  • Πυρόσβεσης.

Νομίζω πως πρόχειρα ανέφερε ο κ Ζερβός ότι η δρομολόγηση υδροπλάνων  στον Άγιο Νικόλαο δεν είναι στις προτεραιότητες του Δήμου, ενώ  φυσικά το υδροπλάνο δεν είναι  ανταγωνιστικό σε άλλες  δράσεις.  Αντιθέτως είναι  πλεονέκτημα.

Το σημαντικό είναι ότι το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε σχετικό νομοσχέδιο  για τα υδροπλάνα που προσδιορίζει το πλαίσιο για την ίδρυση,  λειτουργία και εκμετάλλευση  . Δεδομένου πλέον του νέου πλαισίου, είναι αναμενόμενο το έντονο ενδιαφέρον για την δρομολόγηση υδροπλάνων.

Σημαντικό επομένως για τον Άγιο Νικόλαο, το Λιμάνι μας, είναι η δρομολόγηση υδροπλάνων με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Τα πλεονεκτήματα, όπως αναφέρω πιο πάνω είναι σημαντικά, και μια ανάλογη δομή αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για μια περιοχή, την οικονομία και την κοινωνία.  Ο Δήμος μας έχει ανάγκες από υποδομές και ανάλογες παροχές για πολλούς λόγους.

Κατόπιν των εξελίξεων, το θέμα πρέπει να απασχολήσει τόσο το Δήμο όσο και τους Συνδυασμούς και τους θεσμικούς, ώστε το συντομότερο να μπούμε στον κατάλογο των πτήσεων των υδροπλάνων. Σημειώνω ότι θα είναι πλεονέκτημα για όλους  η δρομολόγηση υδροπλάνων σε όλα τα λιμάνια του νομού.

Τα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια μας, αποτελούν καλό εφόδιο για την αρχή.

Δημήτρης Κουνενάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρ. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου