Ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εργασίες για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης όμβριων για μήκος περίπου 100 μ.  κατά μήκους της πλατείας της Νεάπολης στο πλαίσιο του έργου της συνολικής βελτίωσης των συνθηκών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Νεάπολης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο υπεύθυνος του Τμήματος Μελετών της ΔΕΥΑΑΝ κ. Γιώργος Παπαδάκης, θα συνεχιστεί το έργο με την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης όμβριων επί της οδού Δρήρου για μήκος περίπου 70 μέτρων.

Επίσης, θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε επέκταση υφιστάμενου στην περιοχή των νέων εργατικών κατοικιών Νεάπολης και για μήκος περίπου 100 μ. (έχει ξεκινήσει και τώρα θα ολοκληρωθεί) και για την ανακατασκευή ορισμένων υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής τα οποία λόγω παλαιότητας χρήζουν επέμβασης.

Σύμφωνα με την σύμβαση το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ