Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση συντονιστών του ευρωπαϊκού προγράμματος “and…action!” 2018-2020, που συμμετέχει το σχολείο μας.

Συζητήθηκαν λεπτομέρειες, όπως τα σχέδια εργασίας με θέμα το ντοκιμαντέρ, που θα επεξεργαστούν εκπαιδευτικοί και θα εφαρμόσουν οι μαθητές στην τάξη, η διαθεματική σύνδεση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε σχολείου, τα εργαλεία web2 που θα χρησιμοποιηθούν, η ασφάλεια στο διαδίκτυο σε σχέση με τα μέσα προβολής του Σχεδίου που θα επιλεγούν και ανταλλάχθηκαν ιδέες για τις δημόσιες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τον πρώτο χρόνο σε όλες τις χώρες.

Επίσης οριστικοποιήθηκαν οι δύο επόμενες συναντήσεις, η πρώτη στην Ισλανδία, το Μάρτιο του 2019, με σκοπό να προετοιμάσει ένα “Flash mob”, μια ασυνήθιστη δράση σε δημόσιο χώρο, που θα εμπλέξει όλους τους μαθητές του σχολείου, εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινό, με σκοπό να μεταφέρουν ένα μήνυμα για σεβασμό στη διαφορετικότητα και η δεύτερη στην πόλη μας το Μάιο, με τη συμμετοχή της αδελφοποιημένης τάξης από το γερμανικό σχολείο του Βερολίνου.

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής συνάντησης συντονιστών, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη ενημέρωση γονέων για την ανταλλαγή των μαθητών μιας και το συγκεκριμένο Σχέδιο erasmus+ περιλαμβάνει μετακίνηση μιας ολόκληρης τάξης και όχι απλώς ομάδας μαθητών.

Από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου