Τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λατούς, λόγω έκτακτης βλάβης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ανακοινώνει η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου. Αναφέρουν:

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε βλάβη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της οδούς Λατούς (στη θέση του Κ.Ε.Π.) Λόγω της βλάβης δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στους ισόγειους ορόφους των παρακείμενων ιδιοκτησιών οι οποίοι πλημμυρίζουν από λύματα.

Για την επισκευή του απαιτείται άμεση εκσκαφή του οδοστρώματος σε βάθος 1,50 μ.  για την αποκάλυψη του αγωγού. Η στενότητα της παραπάνω οδού δεν επιτρέπει την διατήρηση της κυκλοφορίας οχημάτων όση ώρα διαρκεί η επέμβαση των συνεργείων της ΔΕΥΑΑΝ και είναι ανάγκη να εκτραπεί η κυκλοφορία προς το κέντρο μέσω παρακείμενων οδών. Εξ αιτίας της φύσεως της βλάβης, η επέμβαση μας πρέπει να γίνει σήμερα 7/11/2018.

Θεωρούμε ότι η καταλληλότερη ώρα για την επέμβαση επισκευής είναι η 15.30 επειδή μειώνεται η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο της πόλης. Η ΔΕΥΑΑΝ θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το σκοπό αυτό.

Ο Διευθυντής ΔΕΥΑΑΝ

Γιάννης Πεδιαδίτης